Az egyesületünkről

Móri Városvédő és Szépítő Egyesület megalakulása és tevékenysége

Alapító tagok: Balogh Béláné, Tolnai Gábor, Glatz Gusztáv, Friedl Károly, Móricz Ákos, dr. Várkonyi Lajos, Győr Zoltán, Kmetz Károly, Manner József, Nagy Benedek, Molnár Ákos, Bodó Beáta, Szabadiné Pintér Judit és Tamás Imre

Az egyesület célja, hogy segítse a város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését, ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság szeretetét szülőföldjéhez, otthont adó környezetéhez.

Egyesületünknek jelenleg 39 tagja van. Az elmúlt 28 évben magvalósult eredményeinket a következő tevékenységekkel sikerült létrehozni:

 1. A feladatokat a tagok javaslatai alapján tűzi ki a Közgyűlés
 2. Az egyesület megszervezi a megvalósítást mely során adományt gyűjt, pályázatot nyújt be, adminisztrációs és tevőleges feladatot lát el, tájékoztatja a lakosságot, értesíti a médiát és ellát minden egyéb szervezéssel kapcsolatos feladatot.
 3. Javaslatokat teszünk az Önkormányzat felé és kérjük közreműködését, ha szükséges anyagi támogatását.

Egyesületünk tagjai szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végzik önként vállalt feladataikat. Ami hajtja őket az a város szeretete és a tenni akarás e különösen  szép, hangulatos és egyedi műemlékekben gazdag kisváros megóvása, megőrzése és szépítése érdekében.

Közérdekű adatok

Móri Városvédő és Szépítő Egyesület megalakulása: 1990. június 29.
Székhelye: 8060 Mór, Lovarda u. 3.
Bírósági bejegyzés száma: PK. 60526/1990./3.sz. 469. sorszám
Adószám: 19094924-1-07
Bankszámlaszám: 10401017-50526767-72801000
Elnök elérhetősége: +36(20) 217-3935 argarika@citromail.hu

Elnökség

Dr. Varga Erika – elnök
Gintner András – alelnök
Losonczy Ildikó – titkár

Elnökeink

1990-1995 – Nagy Benedek
1995-1999 – Glatz Gusztáv
1999-2004 – Hunorfi István
2004-2009 – Lampert Csaba
2009-2014 – Manner József
2014-2016 – Manner József
2016- Dr. Varga Erika

Tevékenységi köreink

 1. részt vesz a település építészeti, településszerkezeti, természeti és kulturális értékeinek feltárásában, jegyzékbe veszi és javasolja állam/önkormányzati védelem alá helyezésüket illetve állagmegőrzésüket
 2. figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti a település új építészeti, településszerkezeti, természeti és kulturális értékteremtéseit
 3. új értékek létrehozásában tevékenykedik
 4. a hagyományokat felkutatja, megőrzi, társadalmi eszközökkel védelmezi és közreműködik a fenntartásában
 5. előadásokkal, kiadványokkal tájékoztatja a közvéleményt lakóhelye értékeiről és azok állapotáról
 6. kezdeményezi a település szépítését, fásítását, parkosítását, virágosítását, telepítési és fenntartási akciókat szervez
 7. szervezi a lakosság, az ifjúság bevonását, adományokat gyűjt céljai elérése érdekében
 8. ha szükséges, soron kívül lép fel a település környezete és tisztasága érdekében
 9. állandó kapcsolattartásra törekszik a települési Önkormányzat vezetőivel, szükség esetén megkeresi az egyéb illetékes hatóságokat, szakigazgatási szerveket, egyéb jogi személyeket, és céljai elérése érdekében kéri erkölcsi/anyagi támogatásukat, együttműködésüket.

Állandó rendezvényeink

 • augusztus 26-án megemlékezés Wekerle Sándor Magyarország első móri polgári származású miniszterelnök tiszteletére az Erzsébet téren
 • december 30-án megemlékezés a móri csatában elesett hősök tiszteletére a Homoki temetőben

Letölthető anyagok

Mór településrendezési terve

Móri Városvédő és Szépítő Egyesület 2024. web: info@u22.hu